mail@menhir74.nl

Het bestuur van Menhir bestaat op dit moment uit 6 leden. Vanuit ieder team zit er een afvaardiging
in het bestuur al dan niet in deeltijd. Het voordeel hiervan zijn korte lijnen met alle leden.

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter – Wim Slot
  • Secretariaat – Ina van der Linde en Greetje Luit
  • Penningmeester – Rob Velleman
  • Algemeen bestuurslid en wedstrijdsecretariaat – Arda de Haan
  • Algemeen bestuurslid en ledenadministratie – Richard Hilbrandie